morfologia, białko całkowite, glukoza, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, kwasy żółciowe, bilirubina, amylaza, cholesterol, Na, K, Cl, Mg, Fe, Ca, P, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

WIELBŁĄD, LAMA, ALPAKA - profil ogólny

morfologia, białko całkowite, glukoza, trójglicerydy, cholesterol, mocznik, kreatynina, kwasy żółciowe, bilirubina, lipaza, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK, Na, K, Cl, Ca

ŚWINIE - profil rozszerzony

morfologia, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

ŚWINIE - profil podstawowy

morfologia, białko całkowite, glukoza, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, kwasy żółciowe, bilirubina, amylaza, cholesterol, fruktozamina, Na, K, Cl, Mg, Fe, Ca, P, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

BYDŁO, OWCA, KOZA - profil rozszerzony

morfologia z rozmazem, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

BYDŁO, OWCA, KOZA - profil podstawowy

morfologia z rozmazem, białko całkowite, glukoza, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, kwasy żółciowe, bilirubina, cholesterol, Na, K, Cl, Mg, Fe, Ca, P, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

KOŃ - profil rozszerzony

morfologia z rozmazem, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik, ALAT,
ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

KOŃ - profil podstawowy

PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH

DUŻE ZWIERZĘTA