ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

PŁAZY

PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH

morfologia z rozmazem, białko całkowite, glukoza, cholesterol, trójglicerydy, mocznik, kwas moczowy,Ca, P, Na, K, Cl, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

PROFIL DIAGNOSTYCZNY

PARAZYTOLOGIA

  • mikroskopowe wykrywanie pasożytów w kale

  • wykrywanie antygenów Giardia spp. i Cryptosporidium spp. w kale

  • hodowla i identyfikacja bakterii oraz grzybów wywołujących zakażenia skóry u płazów

MIKROBIOLOGIA