ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

RYBY

morfologia z rozmazem, białko całkowite, glukoza, cholesterol, trójglicerydy, mocznik, kwas moczowy,
Ca, P, Na, K, Cl, ALAT, ASPAT, ALP, GGT, LDH, CK

PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH

PROFIL DIAGNOSTYCZNY

SEKCYJNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

  • parazytologia

  • bakteriologia z antybiogramem

BADANIE PARAMETRÓW WODY

pH, GG, KH, NH3, NO2, NO3, PO4, Fe

IDENTYFIKACJA GATUNKÓW ALG I CYJANOBAKTERII