1. Mocz do badania ogólnego najlepiej pobierać rano. Należy pamiętać aby w przeddzień pobrania próbki unikać nadmiernego wysiłku fizycznego zwierzęcia - może to skutkować wzrostem stężenia białka oraz ciał ketonowych w moczu.

  2. Próbkę do badania należy pobrać w sposób jak najbardziej czysty, unikając zanieczyszczenia środowiskowego. Mocz zebrany z podłogi poprzez wessanie do strzykawki może być zakwalifikowany wyłącznie do badania ogólnego - przy czym w osadzie mogą być stwierdzone elementy świadczące o zanieczyszczeniu i nieodpowiednim pobraniu próbki.

  3. Próbkę moczu należy dostarczyć do badania w pojemniku do pobierania moczu, probówce z korkiem lub w strzykawce zabezpieczonej zatyczką (NIE igłą).

  4. Pojemnik z moczem podpisać: datą i godziną pobrania próbki, imieniem zwierzęcia oraz nazwiskiem właściciela

  5. Minimalna objętość moczu wymagana do badania ogólnego to 3 ml. Optymalna ilość moczu to 5-10 ml

BADANIE MOCZU

- jak prawidłowo pobrać mocz do badania ogólnego