BADANIE KAŁU

OGÓLNE BADANIE KAŁU

 • pH

 • barwa

 • konsystencja

 • ziarna skrobi

 • włókna mięsne

 • krople tłuszczu

MIKROBIOLOGIA KAŁU

 

BAKTERIOLOGIA

 • hodowla na podłożach różnicujących

 • hodowle tlenowe i beztlenowe

 • określanie antybiotykowrażliwości
  (antybiogram)

 • hodowle kierunkowe:

  • Eschericha coli

  • Salmonella spp.

  • Campylobacter spp.

  • Yersinia enterocolitica

 

MYKOLOGIA

 • hodowla grzybów drożdżopodobnych

 • hodowla na podłożach różnicujących

 • określanie antymykotykowrażliwości
  (antymykogram)

BADANIE KAŁU NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW

 • metody mikroskopowe

  • bezpośrednie

  • zagęszczające

 • metody immunoenzymatyczne

 • wykrywanie cyst, oocyst oraz jaj pasożytów jelitowych

 • wykrywanie antygenu Giardia intestinalis
  i Cryptosporidium ssp. w kale

 • hodowla pierwotniaków Blastocystis spp.

 • wykrywanie i różnicowanie larw nicieni płucnych

KREW UTAJONA

 • wykrywanie obecności krwi utajonej
  w kale psów i kotów