BIOCHEMIA

- jak uzyskać surowicę i osocze z krwi

Surowica to płynna frakcja krwi pełnej, którą uzyskuje się po skrzepnięciu krwi. Powstały skrzep usuwa się przez odwirowanie, a powstały supernatant, czyli surowicę ostrożnie usuwa się za pomocą pipety.

 

Osocze powstaje, gdy krew pobierana jest do probówek z antykoagulantem. Krew wówczas nie ulega krzepnięciu. Elementy komórkowe krwi (krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi) usuwa się przez wirowanie. Supernatant, czyli osocze, ostrożnie usuwa się znad osadu komórkowego za pomocą pipety.

UZYSKANIE SUROWICY

UZYSKANIE OSOCZA

Do próbówki z czerwonym korkiem zawierającej aktywator Z należy pobrać krew pełną. Po pobraniu krwi, probówki należy zostawić w temperaturze pokojowej na około 15-30 minut. W tym czasie należy unikać manipulacji z probówkami. Następnie skrzepłą krew należy odwirować przez 10 minut przy obrotach 2000-3000/min. Uzyskaną surowicę należy przenieść do nowych probówek lub niezwłocznie poddać analizie. Surowicę która nie może być zbadana od razu należy zamrozić do czasu dalszych analiz. Surowica lipemiczna, hemolityczna lub ikteryczna (żółtaczkowa) wpływa na wiarygodność wybranych oznaczeń biochemicznych. Ilość uzyskanej surowicy będzie zależna od ilości pobranej krwi, a także od stanu nawodnienia pacjenta.

 

UWAGA! Krew na badania biochemiczne należy pobierać po 8-12 godzinnej głodówce. W przypadku diagnostyki chorób trzustki obowiązkowa jest 12-godzinna głodówka.

Krew pobiera się do próbówki z lawendowym korkiem która zawiera antykoagulant (EDTA) lub z niebieskim korkiem której wnętrze pokryte jest cytrynianem sodu. Pobraną krew należy ostrożnie wymieszać z antykoagulantem znajdującym się w probówkach, co zapobiegnie powstawaniu skrzepów. Aby uzyskać osocze krew należy odwirować przez 10 minut przy obrotach 1000-2000/min. Uzyskane osocze należy przenieść do nowych probówek i przechowywać w temperaturze chłodniczej lub niezwłocznie poddać analizie. Osocze można także zamrozić do czasu dalszych analiz.

SUROWICA

SKRZEP

PROBÓWKA BEZ ANTYKOAGULANTU

OSOCZE

KRWINKI CZERWONE

KRWINKI BIAŁE

PROBÓWKA Z ANTYKOAGULANTEM