• Babesia spp. (B. canis, B. vogeli, B. gibsoni, B. conradae) – psy; (B. felis, B. leo) - koty

 • Cryptosporidium spp.

 • Dirofilaria repens  / Dirofilaria immitis / Acantocheilonema recondidum (mikrofilarie)
  – wykrywanie i różnicowanie

 • Giardia intestinalis

 • Giardia intestinalis - określanie genotypu

 • Hepatozoon canis

 • Leishmania spp.

 • Neospora caninum (psy)

 • Sarcocystis spp.

 • Toxoplasma gondii

 • Tritrichomonas foetus

     

 • Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, A. viridinutans)

 • Dermatofity – szerokie spektrum (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)

 • Pneumocystis jirovecii / P. carinii

 

 • CAdV1 (Canine Adenovitus 1)
  - ch. Rubartha / zakaźne zapalenie wątroby psów
 • CAdV2 (Canine Adenovitus 2)
  - zakaźne zapalenie tchawicy
  i oskrzeli psów
 • CDV (Canine Distemper Virus)
  - nosówka
 • CPV2 (Canine Parvovirus 2)
  - parwowirus
 • FeLV – wirus białaczki zakaźnej kotów
 • FIP – wirus zakaźnego zapalenia otrzewnej (mutacja)
 • FIV - wirus nabytego niedoboru immunologicznego kotów
 • FHV-1 – koci herpeswirus typ 1
 • Anaplasma phagocytophilum

 • Bartonella henselae

 • Borrelia burgdorferi sensu stricto

 • Chlamydia spp. (C. abortus,
  C. caviae, C. felis, C. psittaci
  )

 • Clostridium perfringens – genotypowanie toksyn: α, β, ε, ι, enterotoksyny oraz β2

 • Ehrlicha canis

 • Escherichia coli szczep O157:H7 (werotoksyczny)

 • Helicobacteracae (Helicobacter spp.)

 • Mycoplasma haemocanis; Mycoplasma haematoparvum – mykoplazmy hemotropowe psów

 • Mycoplasma haemofelis; Mycoplasma heamominutum – mykoplazmy hemotropowe kotów

 • Leptospira interrogans

 • Salmonella spp., S. enteritidis,
  S. typhimuriu, S. infantis
  – wykrywanie i różnicowanie gatunków

 

 

PASOŻYTY i GRZYBY

WIRUSY

BAKTERIE

TECHNIKI PCR (ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY)

BIOLOGIA MOLEKULARNA