BIOCHEMIA MOCZU

 • mikroalbumina w moczu

 • kreatynina w moczu

MIKROBIOLOGIA MOCZU

 

BAKTERIOLOGIA

 • hodowla i identyfikacja bakterii

 • określanie liczby bakterii w 1 ml moczu

 • określanie antybiotykowrażliwości (antybiogram)

 

MYKOLOGIA

 • hodowla na podłożach różnicujących

 • określanie liczby grzybów drożdżopodobnych w 1 ml moczu

 • określanie antymykotykowrażliwości (antymykogram)

OGÓLNE BADANIE MOCZU

 • ciężar właściwy

 • barwa

 • przejrzystość

 • białko w moczu

 • azotyny w moczu

 • glukoza w moczu

 • ciała ketonowe w moczu

 • urobilinogen w moczu

 • bilirubina w moczu

 • mikroskopowe badanie osadu moczu

  • nabłonki dróg moczowych

  • komórki krwi (erytrocyty, leukocyty)

  • kryształy w moczu

  • wałeczki

  • bakterie, drożdżaki

  • pasma śluzu

  • pasożyty

BADANIE MOCZU