DUŻE ZWIERZĘTA

DROBNE SSAKI, PTAKI, GADY, PŁAZY, RYBY

HISTOPATOLOGIA / CYTOLOGIA

SKIEROWANIE OGÓLNE

PARAZYTOLOGIA, MIKROBIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA I SEROLOGIA

SKIEROWANIA NA BADANIA LABORATORYJNE