SKIEROWANIA NA BADANIA LABORATORYJNE

PARAZYTOLOGIA
I MIKROBIOLOGIA

SKIEROWANIE OGÓLNE

HISTOPATOLOGIA / CYTOLOGIA

MAŁE SSAKI, PTAKI, GADY, PŁAZY, RYBY

DUŻE ZWIERZĘTA

BIOLOGIA MOLEKULARNA