GENETYKA

KOT

GENETYKA

PIES

HISTOPATOLOGIA
I CYTOLOGIA

DUŻE

ZWIERZĘTA

DROBNE SSAKI,

PTAKI,GADY,

PŁAZY, RYBY

SKIEROWANIE OGÓLNE

BIOLOGIA

MOLEKULARNA
I SEROLOGIA

PARAZYTOLOGIA
I MIKROBIOLOGIA

SKIEROWANIA NA BADANIA LABORATORYJNE